Nhân viên tư vấn tiếp thị sản phẩm Nescafe tại siêu thị (Part-time)


A. VỊ TRÍ ỨNG TUYỂN


B. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

C. THÔNG TIN VIỆC LÀM

D. THÔNG TIN NGƯỜI GIỚI THIỆU

E. THÔNG TIN BỔ SUNG